Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

22-09-2016

Dit handelingsprotocol geeft zicht op hoe te handelen vanaf het moment van adviesvraag of melding bij Veilig Thuis. Het is dus in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie. Daarnaast geeft het inzicht aan iedereen die te maken krijgt met (een vermoeden van) VGV bij minderjarigen.

Prevalentiecijfers

De meest recente prevalentiecijfers van vgv in risicolanden zijn opgenomen. Vertegenwoordigers van onder andere Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, VNG, VWS, OM zijn nauw betrokken geweest bij het aanpassen van het protocol.

externe linkHandelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen, Pharos, Utrecht (2016)