Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Convenanten en protocollen

Geen enkele instantie kan huiselijk geweld alleen effectief bestrijden. Politie, openbaar ministerie, reclassering, jeugdzorg, vrouwenopvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak realiseren. In de afgelopen jaren zijn in tientallen gemeenten en regio's samenwerkingsverbanden huiselijk geweld gevormd. Deze vormen van samenwerking zijn veelal vastgelegd in convenanten.

Domeinspecifieke convenanten en protocollen

31-01-2019Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Beschrijving van het werkproces zoals dat door de 26 Veilig-Thuisorganisaties met ingang van 1 januari 2019 wordt gehanteerd.

06-04-2017Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliƫnten

22-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

Geactualiseerde versie september 2016

20-07-2015Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

    Strafrechtelijke convenanten en protocollen

    Hier worden de convenanten per politieregio vermeld waarbij altijd de politie is betrokken. Onder strafrechtelijk de convenanten waarbij de justitiƫle partners zijn betrokken, onder hulpverlening de convenanten waarbij de hulpverlening berokken is.

    Convenanten en protocollen voor hulpverlening

    Een aantal van de convenanten die bij de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld zijn afgesloten zijn terug te vinden onder Organisaties, Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld. De strafrechtelijke protocollen waarin de rol van de hulpverlening is vastgelegd worden hier (ook) per politieregio vermeld.