Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Convenanten en protocollen

Geen enkele instantie kan huiselijk geweld alleen effectief bestrijden. Politie, openbaar ministerie, reclassering, jeugdzorg, vrouwenopvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak realiseren. In de afgelopen jaren zijn in tientallen gemeenten en regio's samenwerkingsverbanden huiselijk geweld gevormd. Deze vormen van samenwerking zijn veelal vastgelegd in convenanten.

Domeinspecifieke convenanten en protocollen

06-04-2017Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten

22-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking

Geactualiseerde versie september 2016

20-07-2015Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Model ter vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

18-11-2013Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Protocol voor een snelle en accurate hulpverlening bij partnerdoding. Het moet nagaan over contact met de ouder wel in het belang van het kind is.

16-10-2007Protocol samenwerking aanpak eergerelateerd geweld

De vrouwenopvang van Delft en Haaglanden hebben in oktober 2007 samen met de politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie een protocol voor de aanpak van eergerelateerd geweld onndertekend. Minister Hirsch Balllin (Justitie) was bij de ondertekening aanwezig, hield een toespraak en nam het eerste exemplaar in ontvangst.

01-07-2007Notitie ten behoeve van handelingsprotocol aanpak eergerelateerd geweld

Dit handelingsprotocol voor minderhedenorganisaties beoogt

    Strafrechtelijke convenanten en protocollen

    Hier worden de convenanten per politieregio vermeld waarbij altijd de politie is betrokken. Onder strafrechtelijk de convenanten waarbij de justitiële partners zijn betrokken, onder hulpverlening de convenanten waarbij de hulpverlening berokken is.

    Convenanten en protocollen voor hulpverlening

    Een aantal van de convenanten die bij de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld zijn afgesloten zijn terug te vinden onder Organisaties, Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld. De strafrechtelijke protocollen waarin de rol van de hulpverlening is vastgelegd worden hier (ook) per politieregio vermeld.