Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Convenanten en protocollen

Geen enkele instantie kan huiselijk geweld alleen effectief bestrijden. Politie, openbaar ministerie, reclassering, jeugdzorg, vrouwenopvang, maatschappelijk werk en andere hulporganisaties vormen een keten en moeten samen een sluitende aanpak realiseren. In de afgelopen jaren zijn in tientallen gemeenten en regio's samenwerkingsverbanden huiselijk geweld gevormd. Deze vormen van samenwerking zijn veelal vastgelegd in convenanten.

Domeinspecifieke convenanten en protocollen

06-04-2017Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliƫnten

22-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking

Geactualiseerde versie september 2016

20-07-2015Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Model ter vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

18-11-2013Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Protocol voor een snelle en accurate hulpverlening bij partnerdoding. Het moet nagaan over contact met de ouder wel in het belang van het kind is.

12-11-2012Protocol signalering & aanpak Ouderenmishandeling

Voor professionals en vrijwilligers die ondersteuning, begeleiding, zorg en hulp bieden aan ouderen.

03-12-2009Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

Het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling is een stappenplan waarin staat hoe professionals en vrijwilligers in organisaties die met en voor ouderen werken, moeten omgaan met het signaleren en melden van ouderenmishandeling.

Strafrechtelijke convenanten en protocollen

Hier worden de convenanten per politieregio vermeld waarbij altijd de politie is betrokken. Onder strafrechtelijk de convenanten waarbij de justitiƫle partners zijn betrokken, onder hulpverlening de convenanten waarbij de hulpverlening berokken is.

Convenanten en protocollen voor hulpverlening

Een aantal van de convenanten die bij de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld zijn afgesloten zijn terug te vinden onder Organisaties, Advies- en Steunpunten Huiselijk geweld. De strafrechtelijke protocollen waarin de rol van de hulpverlening is vastgelegd worden hier (ook) per politieregio vermeld.