Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voor het EBV programma gericht op volledige eektronische berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen zie: externe linkEBV programma

Ketenaanpak: Strafrechtelijk

Strafrechtelijke convenanten en protocollen
Overzicht per politieregio.

Overzicht per politieregio

Amsterdam-Amstelland

pdf bestandStrafrechtelijk convenant 'Stop huiselijk geweld in Amsterdam' (pdf, 53 Kb)
2004.

Flevoland

pdf bestandStrafrechtelijk protocol relationeel geweld Flevoland (pdf, 95 Kb)
2003.

Friesland

pdf bestandProtocol eerste hulp huiselijk geweld Friesland (pdf, 355 Kb)
2003.

Gelderland-Midden

pdf bestandSamenwerkingsprotocol strafrechtelijke aanpak (pdf, 126 Kb)
2004.

Gelderland-Zuid

pdf bestandProtocol strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld (pdf, 229 Kb)
2004.

Gooi en Vechtstreek

pdf bestandConvenant Werkgroep Strafrecht Gooi en Vechtstreek (pdf, 103 Kb)
2004.

Groningen

pdf bestandProtocol 1e hulp bij huiselijk geweld Groningen (pdf, 325 Kb)
2003.

Haaglanden en Hollands Midden

pdf bestandConvenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement 's-Gravenhage (pdf, 114 Kb)
2004.

Kennemerland

pdf bestandConvenant strafrechtelijke aanpak Huiselijk Geweld arrondissement Haarlem (pdf, 41 Kb)
2004.

Limburg-Noord

pdf bestandEen veilig huis: strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld in het arrondissement Roermond (pdf, 91 Kb)
2004.

Midden-West Brabant

pdf bestandConvenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant (pdf, 58 Kb)
2004.

Noord-Holland Noord

pdf bestandProtocol huiselijk geweld (pdf, 263 Kb)
2005.

Rotterdam-Rijnmond

pdf bestandConvenant strafrechtelijke aanpak huiselijk geweld arrondissement Rotterdam (pdf, 111 Kb)
2005.

Twente

pdf bestandModel 'Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Regio Twente' (pdf, 276 Kb)
2005.

Utrecht

pdf bestandConvenant Samenwerkingspartners Aanpak Huiselijk Geweld (pdf, 185 Kb) (pdf, 97 Kb)
2006.
pdf bestandProtocol Veilig Huis Utrecht (pdf, 95 Kb)
2005.

IJsselland

pdf bestandSamenwerkingsprotocol relationeel geweld politieregio IJsselland (pdf, 42 Kb)
2003.

Zaanstreek-Waterland

pdf bestandWerkafspraken ketenpartners in aanpak huiselijk geweld (pdf, 157 Kb)
2005.