Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ketenaanpak: hulpverlening

Convenanten en protocollen voor hulpverlening
De strafrechtelijke protocollen waarin de rol van de hulpverlening is vastgelegd worden hier (ook) vermeld.

Overzicht per politieregio

Groningen

pdf bestandProtocol 1e hulp bij huiselijk geweld Groningen (pdf, 325 Kb)
2003.

Friesland

pdf bestandProtocol eerste hulp huiselijk geweld Friesland (pdf, 355 Kb)
2003.

Twente

pdf bestandModel 'Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Regio Twente' (pdf, 276 Kb)
2005.

Gelderland-Midden

pdf bestandSamenwerkingsprotocol strafrechtelijke aanpak (pdf, 126 Kb)
2004.

Utrecht

pdf bestandConvenant Samenwerkingspartners Aanpak Huiselijk Geweld (pdf, 185 Kb)
2006.
pdf bestandProtocol Veilig Huis Utrecht (pdf, 97 Kb)
2005.

Noord-Holland Noord

pdf bestandProtocol huiselijk geweld (pdf, 263 Kb)
2005.

Amsterdam

pdf bestandIntentieverklaring Kindspoor Amsterdam (pdf, 209 Kb)
2006.

Hollands Midden

pdf bestandProtocol Kindspoor (pdf, 385 Kb)
2008 (
pdf bestandUitwerkingsplan 10-dagen model Wet tijdelijk huisverbod Hollands Midden (pdf, 2 MB)
2008.

Midden-Holland

pdf bestandConvenant 'Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Midden-Holland' (pdf, 32 Kb)
2008.

Zuid-Holland Noord

pdf bestandConvenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord (pdf, 185 Kb)
2005.

Flevoland

pdf bestandVereende krachten tegen huiselijk geweld: Plan van integrale aanpak huiselijk geweld Flevoland (pdf, 252 Kb)
2003.
pdf bestandSamenwerkingsconvenant 'Vereende krachten' Ketenaanpak huiselijk geweld Flevoland. (pdf, 33 Kb)
2003.

Gooi en Vechtstreek

pdf bestandConvenant Project Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek (pdf, 99 Kb)
2004.
pdf bestandProtocol samenwerking ASHG en AMK (pdf, 200 Kb)
2006. M. Bunnik & Lydia Jansen
pdf bestandVisiedocument Stop huiselijk geweld (pdf, 137 Kb)

Haaglanden

pdf bestandConvenant 'Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag' (pdf, 44 Kb)
2004.
pdf bestandKindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis (pdf, 54 Kb)
2003.

West Brabant

pdf bestandSamenwerkingsconvenant huiselijk geweld en kindermishandeling West-Brabant (pdf, 127 Kb)
2009.
pdf bestandVisiedocument aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling West-Brabant (pdf, 119 Kb)
2009.