Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen blijvend veilig

30-07-2014

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aan het Nederlands Jeugdinstituut en BMC gevraagd de belangrijkste werkzame elementen van de vernieuwingen in de jeugdbescherming te beschrijven. De werkzame elementen worden beschreven als bouwstenen. Deze beschrijving dient gemeenten inzicht te geven in de mogelijke opbrengsten en kosten van de verschillende keuzemogelijkheden.

In de afgelopen jaren hebben alle Bureaus Jeugdzorg subsidie ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor vernieuwingen in de jeugdbescherming: de zogenaamde Vliegwielprojecten.

In dit verkennende onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen en subvragen:
1. Welke (kwalitatieve) bouwstenen zijn er voor gestructureerd en methodisch werken met gezinnen, bouwstenen die dus uitgewerkt en getest zijn in de Vliegwielprojecten. Wat zijn (in algemene termen) de werkzame elementen van de vernieuwingen in de jeugdbescherming? En hoe ervaart de cliënt deze vernieuwing? (hoofdstuk 2)
2. Wat zijn de kwantitatieve opbrengsten (trends) van de vernieuwingen in de jeugdbescherming? (hoofdstuk 3)
3. Welke bouwstenen zijn er (in algemene termen) voor gemeenten om als opdrachtgever en financier regie te voeren op de implementatie van de bouwstenen? (hoofdstuk 4)

Twaalf Vliegwielprojecten

De opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie was om een selectie te maken uit een aantal Vliegwielprojecten. In totaal zijn twaalf Vliegwielprojecten verkend en beschreven:

1. VERVE (Ontwikkeld door Bureau Jeugdzorg Overijssel, Raad voor de Kinderbescherming Overijssel, William Schrikker Groep (WSG) en Eigen Kracht Centrale (EKC))
2. SAVE (Ontwikkeld door BJZ Utrecht samen met WSG en Raad voor de Kinderbescherming)
3. Integrale Jeugdbescherming (Bureau Jeugdzorg Rotterdam)
4. Doorontwikkeling Delta (William Schrikker Groep)
5. Generiek Gezinsgericht Werken (Jeugdbescherming Regio Amsterdam)
6. Beschermen & Versterken en ‘In eigen hand’ (Bureau Jeugdzorg Noord-Holland)
7. Kanz (Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant)
8. Vragenlijst Minimaal Opvoedgedrag (Bureau Jeugdzorg Limburg)
9. Verdiepingstrainingen Signs of Safety (Bureau Jeugdzorg Drenthe)
10. Brede Integrale Werkwijze (Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland)
11. Implementatie Signs of Safety (Bureau Jeugdzorg Groningen)
12. Aanpak vechtscheidingen (Bureau Jeugdzorg Friesland).

Van de twaalf geselecteerde Vliegwielprojecten wordt kort weergegeven wat de kern is van de aanpak, wat er is ontwikkeld aan aanpak en wat de ervaringen en bijdragen zijn op het terrein van:

  • Samenwerking met kind, gezin en netwerk
  • Samenwerking in de keten
  • Ontwikkelde methoden en technieken

Het gaat hierbij vooral om kwalitatieve resultaten.

Kwantitatieve opbrengsten

Onderbouwde uitspraken over kwantitatieve opbrengsten (en financiële besparingen) vergen fundamenteler onderzoek over een langduriger periode. Drie van de vier zogenoemde Vliegwiel 1-projecten zijn al een aantal jaren aan de slag (Rotterdam, WSG, Amsterdam). Van deze projecten worden trends en prestaties beschreven in de vorm van kwantitatieve indicatoren, zoals:

  • afname van het aantal ondertoezichtstellingen (OTS);
  • afname van de gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling;
  • afname van het aantal uithuisplaatsingen (UHP);
  • afname/verschuiving van de zorg.

pdf-bestandKinderen blijvend veilig (pdf-bestand, 2,6 MB, via nji.nl)


Anthonijsz, I., Julsingha, K. van, Sluijs, C. van der, Marieke Kleinjan-van Zwet, M., Mobach, C. Kinderen blijvend veilig. Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht / Amersfoort: NJi / BMC.