Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

20-07-2015

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

Elk van de drie partijen heeft op deze terreinen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die hen door de wet of door gemeenten (als het om de niet-wettelijke taken van Veilig Thuis gaat) zijn gegeven.

In dit document worden procedures beschreven die de taakuitoefening van de drie partijen zoveel mogelijk versterken en het proces van wederkerigheid bevorderen.

pdf-bestandModel Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM (Pdf-bestand 632 kB, via VNG.nl)