Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Jozé van KootenE-mail
j.vankootenniekerk@movisie.nl

Telefoon
06 - 554 406 56

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

28-07-2016

Hulpmiddel om richting en sturing aan beleid te geven.

Gemeenten in Nederland kunnen gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en - waar nodig - bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de aanpak van alle vormen van 'geweld achter de voordeur', zoals kindermishandeling, partnergeweld en geweld tegen ouderen. De monitor is ontwikkeld om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Welke informatie biedt dit instrument?

De monitor levert informatie over:

  • Gemeentelijke cijfers van Veilig Thuis over het aantal onderzoeken, het aantal betrokken kinderen, de aard van de mishandeling, de herkomst van de meldingen en wat ermee gebeurd is. Daarnaast zijn er gewogen schattingen over de omvang van huiselijk geweld op basis van (onder meer) politiegegevens. Naar verwachting komen er op termijn ook cijfers van Veilig Thuis over huiselijk geweld beschikbaar.
  • Het geschatte aantal jeugdigen dat in de betreffende gemeente met kindermishandeling te maken krijgt, op basis van sociaal-demografische gemeentelijke gegevens.
  • De stand van zaken van de aanpak in een gemeente.
  • Ondersteunende tips en trucs voor verbetering van beleid.
  • Cijfers over en inzicht in de stand van zaken in andere deelnemende gemeenten (de benchmarkmogelijkheid).

Werkwijze

  • Deelnemers krijgen toegang tot de gegevens van de eigen gemeente. Gemeenten binnen dezelfde regio van Veilig Thuis of dezelfde veiligheidsregio kunnen afspreken dat gegevens gedeeld mogen worden.
  • Het Nederlands Jeugdinstituut heeft voor de monitor speciale indicatoren ontwikkeld, waardoor de stand van het gemeentelijk beleid zichtbaar wordt. Door het invullen van een vragenlijst wordt zichtbaar of er al veel van een maatregel gerealiseerd is of juist weinig. Er worden daarbij suggesties gegeven hoe verbeteringen te realiseren zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut onderhoudt de monitor, voegt de eigen wetenschappelijke kennis in de monitor samen met de gemeentelijke praktijkgegevens. Movisie levert op vergelijkbare wijze informatie aan over (de aanpak van) huiselijk geweld. Hierdoor ontstaat een up-to-date kennisbestand waar gemeenten uit kunnen putten.
  • De geaggregeerde gegevens (samengevoegd en geanonimiseerd) zijn wel voor elke gemeente beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen gemeenten hun beleid vergelijken met dat van andere gemeenten.
  • Via het dashboard kunnen beleidsmedewerkers elkaar vragen stellen en praktijkervaringen uitwisselen.
  • In overleg met het Nederlands Jeugdinstituut kunnen grotere gemeenten de monitor ook op wijkniveau inzetten.

Organisatie

De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een samenwerkingsproject van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Het wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.

Links

externe linkMonitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld