Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijn blauwe plekken bij kinderen

11-04-2016

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

Doel

Het doel van de richtlijn is:

 • Professionals ondersteunen in de dagelijkse praktijk in het beoordelen van blauwe plekken en weten hoe te handelen.
 • (Zorg)professionals ondersteunen in het duiden van blauwe plekken met betrekking tot het onderscheid accidenteel, toegebracht en ziekte, in relatie tot de gemelde toedracht en welke vervolgstappen daarbij horen.

Doelgroep

De richtlijn richt zich primair op professionals werkzaam in de gezondheidszorg als jeugdarts, huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en forensisch arts. Daarnaast zijn aanwijzingen uitgewerkt voor professionals werkzaam in het onderwijs en in kinderdagverblijven.

Samenwerkingsverband

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met:

 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Forensisch Medisch Genootschap
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Artsen van Verstandelijk Gehandicapten
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp-Artsen
 • Openbaar Ministerie
 • Vereniging Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

pdf-bestandRichtlijn blauwe plekken bij kinderen (Pdf-bestand, 1,26 MB, via nvk.nl (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)).