Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

16-03-2016

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Aan de orde komen thema’s als het signaleren van kindermishandeling, risicofactoren en beschermende factoren, beslissen en (be)handelen en het samenwerken met gezinnen naar veiligheid en herstel.

De richtlijn is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die zijn ontwikkeld om jeugdprofessionals te ondersteunen bij hun werk. Hij is tot stand gekomen vanuit wetenschappelijke inzichten, kennis uit de praktijk en ervaringskennis van ouders en jeugdigen. Zo zijn er ook richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing en er is een richtlijn pleegzorg.

Risico’s en beschermende factoren

De richtlijn bevat een overzicht van risicofactoren en beschermende factoren die een redelijk tot sterke samenhang vertonen met kindermishandeling. Ook biedt de richtlijn inzicht in de diverse behandel-vormen om de gevolgen van kindermishandeling te kunnen verwerken, zodat de jeugdige zich verder zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als vakinhoudelijke standaarden van de betreffende beroepsgroepen.

Download

De Richtlijn Kindermishandeling, met twee werkkaarten voor professionals, de onderbouwing van de richtlijn en een cliëntversie, is te downloaden via www.richtlijnenjeugdhulp.nl.