Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijn: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling

30-10-2016

Herziening van de LESA uit 2010, uitgevoerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, in samenwerking met LHV, In-Een en Augeo.

Aanleiding tot de herziening van deze LESA was de aanpassing van de KNMG-meldcode en de uitbreiding hiervan met de kindcheck, alsmede de invoering van de nieuwe Jeugdwet waardoor de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg.

Belangrijkste veranderingen t.o.v. 2010

• Uitgangspunt is de geactualiseerde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014) en de kindcheck daarin.
• De LESA Kindermishandeling voegt zich naar de fundamentele veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg als gevolg van de Jeugdwet 2015.
• Om een breed draagvlak en continuïteit van zorg te creëren is samengewerkt met meer partijen dan bij de LESA Kindermishandeling uit 2010.

Kernpunten

• Een actieve houding en alertheid zijn geboden om ook bij volwassenen en kinderen zonder hulpvraag signalen van kindermishandeling op te vangen, zo nodig passende hulp te bieden en het KNMG-stappenplan kindermishandeling te volgen.
• Zorg voor een adequate informatie-uitwisseling bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
• Vraag bij een vermoeden van kindermishandeling geanonimiseerd advies aan Veilig Thuis (stap 2 uit het KNMG-stappenplan kindermishandeling).
• Spreek met betrokken hulpverleners af wie de regie en zorgcoördinatie op zich neemt en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en leg dit vast. Dit is essentieel om tot een goede signalering en aanpak van kindermishandeling te komen.
• Is een reële kans op schade voor het kind met passende hulpverlening niet (langer) af te wenden, doe dan zo spoedig mogelijk melding bij Veilig Thuis (stap 5b uit het KNMG-stappenplan kindermishandeling).
• Houd aandacht voor de eigen kennis, attitude en competenties om adequaat om te kunnen gaan met (vermoedens van) kindermishandeling.

Download de Richtlijn

pdf-bestandRichtlijn: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishande-ling (pdf-bestand, 283 KB, via nvk.nl)


De Vries, L., Allessie, B, Kamphuis M, Klein Ikkink, A.J, Lo Fo Wong, S, Russel, I.M.B, Schoonen-berg J. en Vriezen J.A. (2016). Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Eerste herziening (juni 2016)