Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

17-09-2015

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).
Zowel de ontwikkeling als de invoering van veertien richtlijnen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken.
Er zijn onder meer richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing en er is een richtlijn kindermishandeling

Het NIP, NVO en NVMW autoriseren de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de autorisatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

Richtlijn pleegzorg

De Richtlijn Pleegzorg gaat over kinderen en jongeren die in een ander gezin worden opgevangen als het thuis niet gaat. De ouders zijn bijvoorbeeld niet in staat hun kind op te voeden, ze zijn verslaafd of verwaarlozen hun zoon of dochter. Het kan ook zijn dat één of beide ouders zijn overleden, of dat een kind door een scheiding in de knel is gekomen. Of een kind heeft zulke ernstige psychische problemen dat het beter af is met gespecialiseerde (therapeutische) pleegzorg dan dat het thuis blijft wonen.

Kindermishandeling in de pleegzorg

Een van de onderdelen van de richtlijn betreft het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling in het pleeggezin:

  • Prevalentie kindermishandeling in pleegzorg
  • Risicofactoren en gevolgen
  • Screening, selectie en voorbereiding van pleegouders
  • Preventie, signalering en handelen tijdens de plaatsing.

Richtlijn online

De richtlijn is voorzien van praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. De richtlijn zelf, werkkaarten, onderbouwing en cliëntversie zijn te downloaden op externe linkRichtlijn Pleegzorg (via richtlijnenjeugdhulp.nl)