Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

20-02-2019

Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen. De richtlijn bevat een overzicht van signalen en risicofactoren zodat zorgverleners ouderenmishandeling in al zijn varianten kunnen herkennen. Mocht een zorgprofessional mishandeling vermoeden, dan wordt geadviseerd om dit op te nemen in het medisch dossier van de patiƫnt.

Wet- en regelgeving

Een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling is opgenomen. Een mantelzorgverleningscheck moet duidelijk maken of een eventuele mantelzorger nog voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren.

Lees meer

externe linkRichtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein (via Richtlijnendatabase.nl)