Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

25-06-2015

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een overzicht van de laatste kennis, op basis van wetenschap, praktijk en cliëntvoorkeuren. Twee van deze richtlijnen zijn de Richtlijn uithuisplaatsing en de Richtlijn crisisplaatsing. Andere richtlijnen betreffen onder meer multiprobleemgezinnen, scheiding en problemen van jeugdigen, residentiële jeugdhulp, samen beslissen over passende hulp, en kindermishandeling.

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

De richtlijnen beschrijven welke processen beroepskrachten moeten doorlopen bij de besluitvorming over een uithuisplaatsing. Ze zijn voorzien van praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. Beide richtlijnen zijn geautoriseerd door beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW.

Complexe beslissing

Een uithuisplaatsing van een kind of jongere is een zeer ingrijpende en complexe beslissing en verloopt niet zonder gevolgen. Als de situatie voor het kind of de jongere - of voor een of meerdere gezinsleden - (levens)bedreigend is, en er op dat moment tot uithuisplaatsing wordt besloten, heet dat een crisisplaatsing.

Downloads

De richtlijnen, werkkaarten, onderbouwingen en cliëntversies zijn te downloaden via externe linkwww.richtlijnenjeugdhulp.nl