Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

29-11-2016

Handreiking om zo vroeg mogelijk te signaleren

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera signalenkaarten ontwikkeld. Deze bevatten signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld, zowel bij slachtoffers als plegers.

De signalenkaart is ingedeeld naar leeftijd met daarbinnen risicofactoren in acht leefgebieden. Daarnaast wordt specifieke problematiek onderscheiden. In november 2016 is de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld op de thema's kindermishandeling en mensenhandel. Ook ontwikkelingen, zoals de komst van Veilig Thuis en de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, zijn hierin verwerkt.

De vernieuwde kaart bestaat uit een papieren en een digitale versie die voor iedereen makkelijk te gebruiken en snel toegankelijk is, ook op telefoons en tablets.

Interactief deel

Nieuw is de mogelijkheid om de webapplicatie interactief te gebruiken: geselecteerde signalen en eigen observaties kunnen automatisch worden verwerkt tot een document dat voor professionals een leidraad vormt voor het volgen van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ga naar de signalenkaart

externe linkSignalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Engelstalige versie

Sinds november 2017 is er ook een Engelstalige versie van de signalenkaart beschikbaar:
externe linkIndicator checklist domestic violence and child abuse