Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Spoorboekje voor het maken van een regiovisie

14-01-2014

Een handig spoorboekje bij het gebruik van de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis.

In dit spoorboekje vindt u een overzicht van essentiƫle vragen die u moet beantwoorden om samen met gemeenten in de regio te kunnen komen tot een regiovisie. Bij iedere vraag staat een verwijzing naar het bijbehorende hoofdstuk in het format regiovisie. Het factsheet is bedoeld voor ambtenaren en bestuurders, die zich bezighouden met de aanpak van geweld in huiselijke kring.

Een zaak van alle gemeenten
Een regiovisie is een beleidsplan waarin een centrumgemeente samen met de omliggende gemeenten uit de regio hun samenhangende beleid op het gebied van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling beschrijven. De aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling is niet alleen een zaak van centrumgemeenten, maar van alle gemeenten. Vanuit het Rijk gaan weliswaar middelen naar 35 centrumgemeenten voor dit doel, maar ook de overige gemeenten spelen een belangrijke rol. Doel van de regiovisie is hun betrokkenheid te vergroten en het onderling inzicht in wat er op het terrein van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gebeurt en hoe de middelen worden besteed.

Het spoorboekje behandelt in kort bestek welke stappen nodig zijn: voorwerk, procesafspraken, inhoudelijke doelen en ambities en wat er nodig is voor een goede uitwerking van de plannen.

pdf bestandSpoorboekje voor het maken van een regiovisie (pdf, 220 Kb) (via regioaanpakveiligthuis.nl)