Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tackling violence against children in Europe. The way forward

22-09-2015

Onderzoek naar effectieve maatregelen om kindermishandeling in de EU aan te pakken.

De Kinderombudsman heeft samen met Augeo Foundation onderzocht waar de problemen liggen in de aanpak van kindermishandeling in de Europese landen. Het onderzoek gaat ook in op de vraag wat landen kunnen doen om het aantal kinderen die slachtoffer van geweld zijn drastisch te verminderen.

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren. De Kinderombudsman benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen.
Dit betreft onder andere:

  • betere screeningsmethoden,
  • het stimuleren van positief opvoeden,
  • trainen van professionals om mishandeling te signaleren en
  • betere behandeling van slachtoffers.

Download

pdf-bestandTackling violence against children in Europe
(Pdf-bestand, 1,321 MB, via kinderombudsman.nl)


Berg-le Clercq, T., Dekker, M., & Kooi, C. van der (2015). Tackling violence against children in Europe. The way forward. Den Haag / Driebergen: De Kinderombudsman/Augeo Foundation.