Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

15-09-2014

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een online toolkit ontwikkeld met de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

De toolkit kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en InEen, organisatie voor de Eerste Lijn.

Huisartsen kunnen het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Door een opening te bieden voor een gesprek, een niet-pluis gevoel te benoemen, signalen serieus te nemen en eventueel stappen te zetten om het geweld te stoppen.

Navigatie

Met de toolkit hebben huisartsen in één keer alle informatie over dit onderwerp bij de hand. Met behulp van de navigatie bovenaan het document kunnen zij door de verschillende onderwerpen lopen. De achtergrondkleur van de verschillende onderwerpen geeft aan in welk onderdeel van de toolkit de lezer zich op dat moment bevindt.

Meldcode en Kindcheck

De toolkit bevat informatie over (het stappenplan van) de KNMG Meldcode en over de kindcheck. De kindcheck houdt in dat de arts onderzoekt of de patiënt kinderen heeft die van hem of haar afhankelijk zijn. Bij huiselijk geweld kunnen er immers risico’s voor kinderen bestaan. De kindcheck is onderdeel van het stappenplan van de Meldcode.

Download

pdf-bestandToolkit Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg (pdf-bestand 4,22kb, via www.lhv.nl)