Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

30-09-2012

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

De ervaringen van de deelnemende organisaties werden verzameld en beschreven door het projectteam van de "Flying Team tegen geweld", een samenwerkingsverband van organisaties uit de bovengenoemde landen. Elk lid van het team interviewde diverse zelforganisaties en NGO's in hun landen. "Good practices" zijn beschreven aangevuld met de succesfactoren en adviezen om het succes van projecten te vergroten.

Inhoud van de toolkit

Definities

Wat wordt bedoeld met eergerelateerd geweld', 'gedwongen huwelijk' en 'ächterlating'? De mensen van 'Flying Team tegen Geweld' contstateerden dat de deelnemende landen verschillende termen en definities gebruikten.
De term 'eergerelateerd geweld' bijvoorbeeld, is vrij gebruikelijk in West-europese landen, maar nooit gebruikt in Turkse feministische kringen.
Dit hoofdstuk geeft duidelijke definities van de begrippen 'eergerelateerd geweld', 'gedwongen huwelijk' en 'achterlating' en geeft een overzicht van de definities die in de verschillende deelnemende landen worden gebruikt en bevat aanbevelingen voor het gebruik ervan door zelforganisaties en niet-gouvernementele organisaties.

Good practices

Hoofdstuk twee beschrijft vijf 'good practices', één uit elk van de deelnemende landen.

 1. Perspective: Peer education voor leerlingen om bewustzijn over geweld tegen vrouwen te vergroten.
  Het doel van dit project op Cyprus is om jonge mensen bewust te maken van gendergerelateerd geweld. Het gebruikt emotionele en relationele voorbeelden die gebaseerd zijn op wederzijds respect tussen de genders. Het hoofddoel is om geweld in (toekomstige) relaties te voorkomen. Het projectteam trainde jonge mensen om als ‘peer educators’ kennis en bewustzijn over te dragen aan hun leeftijdsgenoten.
 2. Voorlichtingsprogramma Huiselijk geweld: Vergroten bewustzijn van vrouwen over huiselijk geweld en hun rechten
  Door middel van huiskamerbijeenkomsten met vrouwen uit achterstandswijken in Turkije vergroot het projectteam het bewustzijn over “geweld”. De begeleiders leren de vrouwen dat veel gedrag dat men als ‘normaal’ beschouwt, in feite niet acceptabel is. Onderdrukking en geweld in de naam van de ‘eer’ worden eveneens besproken. Verder krijgen de vrouwen tijdens de bijeenkomsten informatie over vrouwenrechten en contactgegevens van hulpverleningsinstanties.
 3. Papatya – Anonieme opvang en begeleiding
  Papatya verzorgt anonieme opvang, veiligheid en psychosociale en praktische hulp aan meisjes en jonge vrouwen in Duitsland. De organisatie heeft een geheim adres en deskundige medewerkers. Papatya biedt ook laagdrempelige on-line hulp. Papatya heeft als doel het voorkomen van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en kidnapping naar het herkomstland.
 4. LHBT EN EER (www.hbtheder.se)
  Dit project levert deskundige online hulp en advies aan lesbische, homo-, biseksuelen en transgenders jongeren in Zweden die (potentieel) slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. De getrainde begeleiders hebben professionele en/of persoonlijke ervaring met eergerelateerd geweld vanwege een lesbische, homo-, bi- en/of transseksuele geaardheid. Via de website kunnen hulpzoekenden in eerste instantie anoniem blijven en in hun eigen tempo werken aan veranderingen in hun situatie.
 5. Ken uw Rechten - Voorlichtingscampagne over rechtspositie en achterlating voor Marokkaanse en Turkse vrouwen, mannen en jongeren
  Het project informeert migrantenvrouwen over het Nederlandse, Marokkaanse en Turkse rechtssysteem, juridische procedures en verschillen rondom familie- en verblijfsrecht. Het project vergroot het bewustzijn en versterkt de positie van migrantenvrouwen in Nederland, waarmee achterlating in veel gevallen kan worden voorkomen. Het project informeert ook instellingen en organisaties en werkt aan een sterk netwerk voor uitwisseling van expertise en voor samenwerking.

Succesfactoren

De ondervraagde NGO’s en zelforganisaties gaven aan dat zij door de volgende externe omstandigheden hun werk zo optimaal mogelijk konden doen:
1. Continuïteit en financiële zekerheid,
2. Geïnformeerde stakeholders,
3. Gespecialiseerde en toegankelijke hulpverlening
4. Juridische ondersteuning.

De volgende 7 succesfactoren voor de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en/of achterlating kwamen naar voren uit de projectbeschrijvingen van en de interviews met zelforganisaties en NGO’s in de vijf landen.
1. Bottom up strategieën
2. Een gender- en mensenrechtenperspectief
3. Vertrouwensband en alertheid
4. Professionaliteit en interculturele vaardigheden
5. Meerdere strategieën en methoden
6. Samenwerking
7. Continuïteit en duurzaamheid

Downloads

Nederlands

pdf bestandDownload Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating (pdf, 1,3 MB)

English

Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

Deutsch

pdf bestandToolkit gegen Gewalt. Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsverheiratung und Verschleppung bekämpfen (pdf, 1,3 MB)

Svenska

pdf bestandVerktygslåda mot våld. Bekämpning av hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor (pdf, 1,3 MB)

Türkler

pdf bestandŞiddete Karşı Araç Kiti. Namusa Dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele (pdf, 1,3 MB)


Project Flying Team against Violence. (2012). Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating. Utrecht: MOVISIE.