Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Triage-instrument Veilig Thuis

23-03-2015

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Het triage-instrument biedt medewerkers aanknopingspunten om te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen voor het direct en op termijn veilig stellen van de fysieke en emotionele veiligheid van gezinsleden.

Medische zorg

Triage is een term uit de medische wereld waar het helpt bij de bepaling van de behoefte en urgentie van medische zorg voor een patiënt bij ernstige ongevallen of rampen met veel slachtoffers. Voor Veilig Thuis, waar binnen korte tijd een beslissing moet volgen over wie met de casus aan de slag gaat, kan triage een bruikbare werkwijze zijn.

Samenstelling instrument

Het instrument voor de MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland is gemaakt door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise. Professionals uit het veld hebben een grote bijdrage geleverd. Het triage-instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG.

Nieuw triage-instrument

Op 23 maart 2015 is een nieuwe versie van dit instrument uitgekomen. Met deze wijziging sluit het triage-instrument beter aan bij de praktijk.

Het volgende is gewijzigd in versie 0.6 ten opzichte van vorige versies 0.4/0.5:
“In versie 0.4 moeten alle stappen van de screeningsroute doorlopen worden. Dit is niet terecht. Als uit onderdeel ‘B. screening op structurele ernstige onveiligheid’ blijkt dat hier inderdaad sprake van is, dan kan vervolgens onderdeel ‘C. screening op schadelijke multiproblematische leefsituatie’ overge-slagen worden. Dit is nu aangepast op pagina 16, onder het beleid bij de conclusie. Hier staat veel duidelijker vermeld wat de vervolgstappen in de screeningsroute moeten zijn.”

Ook is het mogelijk een werkdocument (in Word) en een stroomdiagram te downloaden.

Links

Op externe linkwww.ggdghor.nl is het triage-instrument als download beschikbaar.


Vogtländer, L., Arum, S. van, Lünnemann, K.D., Eijkern, L. van en Hummeling, T. (2014). Triage Veilig Thuis. Bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. GGD GHOR Nederland. (Versie landelijk prototype 0.5, december 2014).