Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Van huis uit

01-01-2010

Het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van het opleiden en begeleiden van migranten
Stichting Mooi! & Odyssee

Korte inhoud

Het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van het opleiden en begeleiden van migranten van verschillende culturele en religieuze achtergrond tot gemeenschapsbemiddelaar.

Visie en uitgangspunten

Voorkomen is beter dan genezen. Ingewijden met kennis over de gevoeligheden die zich in hun gemeenschap voordoen en de juiste codes weten te hanteren, kunnen sleutelrol vervullen en daardoor veel bereiken.
Uitgangspunten:

 • preventie: het gaat om specifieke hulp die vanuit de gemeenschap wordt georganiseerd. Dit gebeurd in de vorm van een gesprek en dialoog tussen partrijen met een vertrouwenwekkend persoon die de negatieve spiraal kan doorbreken. De gemeenschapsbemiddelaar fungeert hierbij als ogen en oren van de gemeenschap. Hij of zij vangt vroegtijdig signalen op waardoor escalatie kan worden voorkomen.
 • Laagdrempelige bemiddeling: de gemeenschapsbemiddelaar heeft gezag en geniet het vertrouwen van de gemeenschap. Hij of zij bemiddelt in de vorm van informele gesprekken.
 • Bevorderen integratie: de gemeenschapsbemiddelaar brengt gemeenschappen in contact met de Nederlandse samenleving.

Doel van de methodiek

Het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van het opleiden en begeleiden van migranten van verschillende culturele en religieuze achtergrond tot gemeenschapsbemiddelaar. De bemiddelaars hebben drie hoofdtaken: informeren, bemiddelen en beïnvloeden. Op deze manier kunnen zij problemen met betrekking tot eergerelateerd geweld in een vroeg stadium voorkomen.

Doelgroep

 • Turkse en Koerdische gemeenschap
 • Marokkaanse gemeenschap

-Surinaams / Hindoestaanse gemeenschap

Reikwijdte tot nu toe

Het project is gestart in 2006 en richt zich op Den Haag.

Producten

 • Brochure: “Van huis uit, preventieve bemiddeling van geïsoleerde groepen”.
 • “Smoelenboek: gemeenschapsbemiddelaars. Van huis uit: een project ter voorkoming van eergerelateerd geweld en uithuwelijking”.
 • “Eindverslag Van huis uit, ervaringen en lessen uit de praktijk van gemeenschapsbemiddelaars”.

Mogelijkheden voor overdracht

De methodiek staat beschreven in: “Eindverslag Van huis uit, ervaringen en lessen uit de praktijk van gemeenschapsbemiddelaars”.

Evaluatieonderzoek

Het project is geëvalueerd en de reuslaten staan beschreven in het eindverslag. Het project heeft verschillende resultaten geboekt:

 • er zijn momenteel 19 bemiddelaars afkomstig uit Turkse, Koerdische, Irakese en Marokkaanse gemeenschap.
 • Er zijn laagdrempelige discussiebijeenkomsten gehouden waarmee 1300 mensen uit de doelgroep zijn bereikt.
 • Er zijn 15 bemiddelingen verricht. Iedere bemiddeling bestond uit vier gesprekken van 3 uur.
 • Er zijn 900 mensen bereikt via manifestaties en expertmeetings.

Praktische gegevens

Stichting Mooi!
www.stichtingmooi.nl
De heer Gaip Özcan.
Tel. 070-3616847
g.ozcan@stichtingmooi.nl

en

Odysee
Ismail Boskir
i.bozkir@odyssee-groep.nl