Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

01-06-2015

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

Deze drie pakketten Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die ouderen helpen, zorg bieden of opvangen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ermee aan de slag gaan. Zij kunnen ouderenmishandeling met dit handboek beter signaleren en tegengaan. Daarnaast is het materiaal bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en voor MT's die op hun locatie(s) veel vrijwilligers mobiliseren rond ouderen. Die besturen en MT's moeten ervoor zorgen dat hun vrijwilligers geen plegers zijn van ouderenmishandeling. Het is ook hun verantwoordelijkheid dat vrijwilligers (en professionals) op de locatie weten wat ze moeten doen als ze ouderenmishandeling vermoeden of willen melden.

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Ouderenmishandeling is een serieus probleem, dat verschillende verschijningsvormen heeft en op verschillende plaatsen voorkomt: ouderen kunnen mishandeld worden thuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling. Vrijwilligers komen op deze plaatsen, zij zien en horen veel en kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van ouderenmishandeling. Dit handboek helpt hen en de professioneel betrokkenen daarbij.

Het is belangrijk dat vrijwilligers die contacten hebben met ouderen - zowel extramuraal als intramuraal - alert zijn op signalen om mogelijke ouderenmishandeling zo vroeg mogelijk te stoppen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft daarom in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze serie Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling gemaakt. De pakketten zijn te verkrijgen via de website van het Verwey-Jonker Instituut.

Downloads

externe linkVerwey-Jonker Instituut (editie 2015, via Verwey-Jonker.nl)