Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn

14-11-2013

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie.

Deze Wegwijzer is ontwikkeld door Vilans, Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken, VGN en Movisie. De overheid zet in op een brede aanpak van geweld in huiselijke kring en in afhankelijkheidsrelaties.

Met een nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een Leidraad Veilige zorgrelatie (in ontwikkeling) vraagt de overheid hier aandacht voor. Bovendien wordt naar verwachting de huidige Kwaliteitswet vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), waarin de omschrijving van seksueel misbruik en calamiteiten wordt uitgebreid met geweld. Dit heeft gevolgen voor de meldplicht naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De nieuwe wet- en regelgeving grijpt in op verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag:

  1. huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. grensoverschrijdend gedrag binnen professionele zorgrelaties;
  3. grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten onderling.

In alle gevallen is de cliënt het slachtoffer. Ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg krijgen met de nieuwe wet- en regelgeving te
maken.

Handvatten

Een goed moment dus om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, in de volle breedte te agenderen binnen uw organisatie. Daarbij gaat het naast seksueel misbruik om psychisch grensoverschrijdend gedrag, fysiek grensoverschrijdend gedrag, onthouden van zorg en verwaarlozing, schenden van rechten, financieel en materieel misbruik en discriminatie. Deze wegwijzer geeft u de nodige handvatten. Met de wegwijzer:

  • plaatsen we de aanpak van de overheid in een breder perspectief;
  • plaatsen we de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag naar cliënten naast elkaar;
  • laten we zien welke wet- en regelgeving daaraan gekoppeld is.

pdf bestandWegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn (pdf, 3,4 MB)


Heeringa, N., Lammers, M., Daru, S., Janssens, K., & Noordover, J. (2013). Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn. Utrecht: VGN.