Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

15-06-2012

Een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

MOVISIE en ActiZ schreven een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg en hiervoor passend beleid willen maken. De handreiking plaatst het maken van passend beleid in het kader van het werken aan sociale veiligheid.

Deze handreiking begint met algemene informatie over grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling, de aard en omvang van het probleem, en de grens tussen ontspoorde zorg en moedwillige mishandeling. De handvatten voor de praktijk bieden praktische tips en adviezen voor het werken aan sociale veiligheid en het omgaan met ouderenmishandeling binnen zorgorganisaties voor verpleging en verzorging.

pdf bestandDownload: Zorg en grenzen. (pdf, 243 Kb)


Bavel, M. van, Delft, A. van, Janssens, K., & Goes, A. (2012). Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg. Utrecht: MOVISIE.