Databank (op weg naar) Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

De interventies in de databank zijn beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars als ‘Effectief’, ‘Goed onderbouwd’ of ‘Goed beschreven’.

Op de website van Movisie kunt u meer lezen over de beoordelingsprocedure en beoordelingsniveaus.