Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld

De interventies in de databank zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Effectief’, ‘Goed onderbouwd’ en ‘Goed beschreven’. Een aantal interventies in de databank zijn (nog) niet voorgelegd aan praktijkbeoordelaars of de erkenningscommissie.