Databank Effectieve interventies: Goed beschreven

Hieronder vindt u de beschrijvingen van interventies die door de 'Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld' beoordeeld zijn als 'Goed beschreven'.

Maatje achter de Voordeur - Goed beschreven

De interventie Maatje achter de Voordeur biedt steun aan mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het kan daarbij gaan om individuen maar ook om gezinnen, al dan niet met kinderen. Zij krijgen steun van een vrijwilliger die zelf te maken heeft gehad met huiselijk geweld, een zogenoemd ervaringsmaatje.

Merel van Groningen-project - Goed beschreven

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren onder andere wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers.

8-fasenmodel - Goed beschreven

Het 8-fasenmodel is een methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag van de cliënt centraal staan.

AWARE - Goed beschreven

De methode AWARE biedt bij stalking via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Daarnaast brengt het de hulpverlening, gericht op empowerment, op gang.

Ik ben van mij! - Goed beschreven

‘Ik ben van mij!’ richt zich op jongeren en is een interventie die focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en grenzen van een ander.