Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Asja

01-04-2012

Asja is een 7x24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden.

Doel van de methode is om de meisjes veiligheid en bescherming te bieden. Het programma is erop gericht de meisjes afstand te laten nemen van het verleden en een nieuw begin te maken. Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.

1. Beschrijving methode

Kijk voor meer informatie in de databank Effectieve jeugdinterventies.

2. Beoordeling

De interventie Asja is in februari 2012 erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.