Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Can you fix it?

01-04-2016

Can You Fix It? is een ‘serious game’ met als doel het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In korte filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel karakter.

Hoe het fragment afloopt kan door de speler beïnvloed worden. Jongeren leren daarmee tijdig in te grijpen bij situaties die uit de hand lopen. De game kan zelfstandig worden gespeeld, maar ook worden ingezet in de klas of in de hulpverlening.

1. Beschrijving methode

Uit een procesevaluatie in 2011 bleek dat jongeren de game en filmpjes over het algemeen goed beoordelen, maar dat ze zich niet altijd in de situaties herkennen. Op basis van die resultaten is de content aangepast.

Kijk voor meer informatie in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven

2. Beoordeling

De interventie is in april 2016 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de erkenningscommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.