Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Caring dads

16-02-2017

Caring Dads is voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De aanpak bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten. Het betrekken van de moeder en gecoördineerd casemanagement zijn randvoorwaarden.

In onderzoek geven deelnemers aan geleerd te hebben meer vanuit de behoeften van het kind te denken en te handelen. De trainers zien duidelijke veranderingen in het gedrag en houding van de deelnemers.

De interventie is in september 2016 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Kijk voor meer informatie op de website exterme linkwww.justitieleinterventies.nl