Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

En nu ik...!

23-03-2018

En nu ik…! richt zich op kinderen van 7 t/m 11 jaar die te maken hebben gehad met gewelddadige ruzies en geweld tussen hun ouders. Het doel is het voorkomen of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en probleemgedrag.

Uit promotieonderzoek blijkt dat het betrekken van ouders bij de hulpverlening belangrijk is: verbeteringen in het psychisch functioneren van ouders hangen samen met een afname van post-traumatische stresssymptomen bij kinderen.

1. Beschrijving methode

Kijk voor meer informatie in de externe linkdatabank Effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

2. Beoordeling

De interventie is in januari 2018 positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies, Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.