Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Horizonmethodiek

01-06-2006

De Horizonmethodiek is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt, en hun niet-misbruikende ouders.

1. Beschrijving methode

Het doel van de Horizonmethodiek is het verminderen van negatieve gevolgen van seksueel misbruik en het herstellen van vertrouwen en (sociaal) functioneren bij de kinderen. De ouders worden begeleid bij het optimaal steunen van hun kind.

Onderzoek laat zien dat (seksuele) gedragsproblemen significant verminderen. Daarnaast is er een aantoonbare afname van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis.

De methodiek is in november 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de databank Effectieve jeugdinterventies