Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De GIPS

03-10-2016

Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling. Fundamenten, praktijk en uitkomsten van de pilot.

Samenwerken en een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is gewenst, maar blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk. De GIPS is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen te herstellen in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid.

GIPS staat voor een gezamenlijke aanpak die beschadigde gezinnen omhult en ondersteunt, waarbinnen het gezin kan genezen en herstellen. Precies zoals een GIPSverband voor een gebroken ledemaat doet. De GIPS biedt de casusregisseur en professionals die betrokken zijn bij het gezin een methodische manier van samenwerken via vijf GIPSoverleggen onder leiding van een daartoe getrainde GIPSmeester, en biedt een gestructureerde vorm van samenwerken met de gezinsleden.

Bevat tevens een verslag van de in Utrecht uitgevoerde pilot.

Download

pdf-bestandDe Gips. Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling (pdf-bestand, 1,92 MB, via verwey-jonker.nl)


Vogtländer, L., S. Tan en K. Lünnemann (2016). De Gips. Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling. Fundamenten, praktijk en uitkomsten van de pilot. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.