Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De signalenlijst Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties

01-06-2016

Deze korte signalenlijst is een hulpmiddel voor professionals om signalen die kunnen wijzen op eergeweld in kaart te brengen en op basis daarvan beter te kunnen beslissen over vervolgacties.

De geïnventariseerde signalen kunnen ook gebruikt worden als bron van informatie voor adviesvragen en/of meldingen bij Veilig Thuis.

Download signalenlijst (pdf, 110 Kb)