Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gedwongen huwelijk? Handleiding voor dienstverleners

09-07-2015

Gedwongen huwelijken zijn een uiterst complexe problematiek. Voor eerstelijnsdienstverleners - politieagenten, ambtenaren van de burgerlijke stand, magistraten, dokters, leerkrachten en sociaal assistenten - is het niet gemakkelijk om enerzijds uit te maken of ze met een gedwongen huwelijk te maken hebben en anderzijds de slachtoffers te begeleiden wanneer het duidelijk is dat het om een gedwongen huwelijk gaat.

Doel handleiding

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen en daarnaast een aantal mogelijkheden voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Sociologische en wettelijke definities
  • Verschil tussen een gearrangeerd huwelijk en een gedwongen huwelijk
  • De context van gedwongen huwelijken
  • Het slachtoffer begrijpen
  • Welke risicofactoren zijn er en hoe kan de professional deze signaleren in het onderwijs, in de medische sector en in de politiesector.

Ook wordt een overzicht gegeven van hulporganisaties.

Wetgeving

Deze handleiding is ook goed te gebruiken in de Nederlandse situatie. Wel zijn er enkele verschillen met de Belgische wetgeving. Zo is in België een huwelijk tussen familieleden bij wet verboden: er mag geen verwantschap zijn tussen de partners.

Meer informatie

Voor meer informatie, downloads van de Nederlandstalige en Franstalige uitgave, en bestelinformatie over gedrukte exemplaren:
externe linkGedwongen huwelijk? Handleiding voor dienstverleners


Gedwongen huwelijk? Handleiding voor dienstverleners (2015). Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.