Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hé kijk mij nou

21-12-2012

Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder.

Aanleiding

Jaarlijks zijn naar schatting ruim honderdduizend kinderen getuige van geweld in huis. Onder deze kinderen zijn uiteraard ook moeilijk lerende kinderen/kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVG-kinderen). De schade voor de kinderen kan enigszins beperkt worden door in een vroeg stadium na het plaatsvinden van het geweld een cursus aan te bieden aan het kind en haar of zijn moeder/vader/ouders, om de onveilige hechting teniet te doen, de band tussen hen te verstevigen en daardoor de vertrouwensrelatie te herstellen. De methodiek Hé kijk mij nou! is ontwikkeld ten behoeve van deze kinderen en hun (LVG) moeders en is primair gericht op het beperken van de schade bij LVG kinderen die het getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

Doel

Het hoofddoel is te voorkomen dat kinderen die getuige zijn geweest van geweld in hun thuissituatie, zelf op enig moment als pleger of slachtoffer in een nieuwe geweldsspiraal terechtkomen.

Doelgroep

De methodiek kent als profijtgroep LVG kinderen die getuigen zijn (geweest) van huiselijk geweld en hun lvg moeder.
Uitvoerders van Hé kijk mij nou! kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Consulenten van MEE
 • Preventiewerkers
 • Gedragsdeskundigen zoals orthopedagogen
 • (School) maatschappelijk werkers
 • Werkers in de gespecialiseerde thuiszorg
 • Medewerkers van de vrouwenopvang
 • Medewerkers van Medisch Kinder Dagverblijven of Kinderdagcentra.

Aanpak

De methodiek is gericht op groepswerk met de kinderen en hun moeders. Delen hiervan kunnen ook gebruikt worden voor individuele hulp (psycho-educatie, steun) aan LVG kinderen als getuige van huiselijk geweld.

Materiaal

De methodiek bestaat uit:

 • Deel 1: Hé kijk mij nou! De methodiek
 • Deel 2: Draaiboek Moedergroep
 • Deel 3: Draaiboek Kindergroep
 • Deel 4: Werkboek moeders
 • Deel 5: Werkboek kinderen
 • Deel 6: Wervingsfolders
 • Deel 7: Fragment ’Met je vingers in je oren’ van ETV

Uitvoerende organisaties

MOVISIE, Abrona, MEE Gelderse Poort - regio Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje (voorheen De Stromen Opmaat Groep).

Contact

Wendela Wentzel
externe linkMOVISIE
Tel: 030 789 20 94
E-mail: w.wentzel@movisie.nl