Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

02-10-2015

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Losbladig werkboek, behorend bij een gestructureerde groepstherapie voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

De therapie bestaat uit vijftien bijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries, lichaamsbeleving en seksualiteit, omgaan met emoties en voor jezelf opkomen.

In dit werkboek kan de jongere zelf lezen en schrijven over de thema’s die in de groepstherapie aan de orde komen. Bij het werkboek hoort een therapeutenhandleiding (HORIZON 5B), die de opzet en uitwerking van de groepstherapie beschrijft.

Per sessie wordt daarin stap voor stap beschreven hoe een thema, zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte, boosheid, nachtmerries, omgaan met emoties, opkomen voor jezelf, kan worden behandeld. Voor de uitwerking van ieder thema worden verschillende mogelijkheden, praten, bewegen, schrijven enzovoort, uitvoerig beschreven.

Voor de groepsbehandeling van de pubers tussen de 12 en 17 jaar is een handleiding voor de parallellopende oudergroep geschreven (HORIZON 6B). Ook die handleiding geeft stap-voor-stap een overzicht van de opzet en uitvoering van een groepstherapie aan de niet-misbruikende ouders.
Het losbladige werkboek voor de ouders (HORIZON 6A) geeft hen informatie over allerlei aspecten van seksueel misbruik, hoe te reageren als hun kind thuiskomt van therapie, over normaal en abnormaal seksueel gedrag en vele andere zaken.

De handleidingen en werkboeken zijn geschreven voor de groepsbehandeling van seksueel misbruikte jongeren, maar zijn ook goed bruikbaar binnen een individuele therapie.

De hele HORIZON-reeks bestaat uit:
• HORIZON 1A: Een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt
• HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt
• HORIZON 2A: Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen
• HORIZON 2B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.
Deze delen zijn hier beschreven: Horizonmethodiek seksueel misbruik

• HORIZON 3A: Een werkboek voor kinderen over ruzie en geweld in het gezin
• HORIZON 3B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen over ruzie en geweld in het gezin
• HORIZON 4A: Een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt
• HORIZON 4B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt
Deze delen zijn hier beschreven: Horizonmethode Geweld in het gezin

• HORIZON 5A: Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt
• HORIZON 5B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik heb-ben meegemaakt
• HORIZON 6A: Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren
• HORIZON 6B: Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

Bestellen

Bestellen kan via externelinkUitgeverij SWP (via swpbook.com)


Verhees, E., & Visser, M. Horizon 5A: werkboek voor jongeren. Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP.
ISBN: 9789088505676
66 bladen / 112 pagina's
Prijs: € 27.50