Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Instrumenten

28-09-2015Producten Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd

Producten om de aanpak van loverboyproblematiek te optimaliseren

13-12-2012Time Out! – smartphone applicatie tegen huiselijk geweld

Deze app, helpt mensen die een relatie hebben waarin geweld wordt gebruikt, om dit geweld te stoppen.

01-07-2011 Wat wil je nu eigenlijk? Methodische handleiding bij de aanpak van geweld tegen ouders

Deze handleiding is bedoeld voor de professional die gezinnen gaat ontmoeten waar kinderen hun ouders mishandelen en/of al kent en die zijn/haar professionele handelen onder de loep wil nemen.

16-06-2011Stop Ouderenmishandeling

Signalenkaart voor huisartsen

01-10-2010Stappenplan voor signaleren en handelen in (mogelijke) eerkwesties

Het stappenplan is een onderdeel van het Basispakket voor signaleren en handelen van de Rotterdamse aanpak eergerelateerd geweld.

18-06-2010Checklist

De Checklist Eergerelateerd geweld is een uitgebreide vragenlijst met aandachtspunten en tips voor het behandelen van een eergerelateerde zaak.