Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Psycho-educatieve cursus voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

Let op de Kleintjes

Korte inhoud

Let op de Kleintjes is een psycho-educatieve cursus voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. In de praktijk loopt naast de kindergroep vaak een moedergroep. De cursus beoogt in de eerste plaats de kinderen bewust te maken van de gevoelens die ze onder druk van de omstandigheden hebben weggestopt. In de loop der jaren is Let op de kleintjes verder ontwikkeld en aangepast voor verschillende doelgroepen, zodat er nu een aantal varianten bestaan, onder andere “En nu ik…!” van Vrouwenopvang Amsterdam, Raster i.s.m. Bureau Jeugdzorg en GGz Mentrum Jeugd en Kids Club van Bureau Jeugdzorg Haaglanden i.s.m. Raad voor de Kinderbescherming Den Haag.

Visie / uitgangspunten

Het aanbod bevat elementen uit de traumatheorie, de systeemtheorie van Nagy en de benadering van Rubin en de ontwikkelingspsychologie. Bovendien wordt rekening gehouden met sekse en culturele achtergrond.

Doel van de methodiek

Voor de kinderen:

  • Het beginnen met de verwerking van de concrete ervaringen die het kind heeft.
  • Het verminderen van de gevolgen van die ervaringen en het opbouwen van bescherming.

Voor de moeders:

  • Het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, gericht op de ouderrol.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die uit een gezin komen waarin de moeder structureel mishandeld wordt door haar partner, en daarnaast de moeders zelf.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: 1999.
  • Looptijd: doorlopend.
  • Toepassingsgebied: verschillende vrouwenopvangorganisaties bieden deze cursus, alsmede sommige AMW- en GGZ-instellingen. Er bestaan verschillende varianten, soms onder een andere naam.
  • Aansluiting bij interne activiteiten: vast onderdeel van het aanbod.

Mogelijkheden voor overdracht

De methodiek wordt beschreven in A. de Ruiter, Let op de Kleintjes. Handleiding voor psycho-educatie aan kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties (Utrecht: TransAct, 1999).

Materialen

Artikelen, effectonderzoek, boeken, video.

Evaluatieonderzoek

Nee. Wel is een effectonderzoek in Zeeland afgerond.

Publicaties

  • F. Lamers-Winkelman, externe linkEen huilend huis Effectmeting ‘Let op de Kleintjes’. Middelburg: Scoop, 2003. 
  • pdf bestandBlijf op de kleintjes letten (pdf, 1,88 MB): Onderzoek naar de behoefte aan vervolgaanbod op de cursus ‘Let op de Kleintjes’ in Zeeland. Fieke van Berkel, Hanneke Haazen, Carolien Plasschaert, Maureen Smits en Joyce Vermue. April 2006. Afstudeerscriptie MWD.

Praktische gegevens

Naam organisatie: MOVISIE
Telefoonnummer: 030 - 789 2112 (Kennislijn professionals)
E-mail: drs. Wendela Wentzel w.wentzel@movisie.nl