Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Moviera in de wijk

09-02-2016

Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel

Moviera, een organisatie die zich inzet voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld, startte in 2014 met een intensief ambulant traject onder de naam 'Moviera in de wijk'. Vrouwen gaan binnen dit traject vanuit de residentiële opvang direct na de analysefase zelfstandig wonen in een speciaal daarvoor bestemde woning. Daar krijgen zij intensieve specialistische begeleiding. Het Verwey-Jonker Instituut heeft 'Moviera in de wijk' gedurende anderhalf jaar gevolgd.

Vier thema’s

Aan de hand van vier thema’s (veiligheid, hulp en ondersteuning, trajectbegeleiders en integrale hulpverlening) beschrijft deze publicatie de ervaringen van cliënten en trajectbegeleiders met deze nieuwe vorm van intensieve ambulante begeleiding. De vraag daarbij is of dit traject geschikt is als vorm van specialistische ambulante hulpverlening, waarbij de veiligheid van de vrouwen te garanderen is.

Pilot

Met deze pilot wordt ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen binnen het stelsel van hulp en opvang dat wordt geboden aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties: ambulante hulpverlening waar kan, opvang waar nodig.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat zelfstandig wonen, gecombineerd met gespecialiseerde ambulante zorg, een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Onderzoek

externe link Moviera in de wijk. Onderzoek naar een nieuw traject tegen huiselijk geweld] (via verwey-jonker.nl)


Lünnemann, K., Drost, L., & Los, V. (2016). Moviera in de wijk. Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.