Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking

20-07-2018

Nieuwe ketenaanpak om (dreigend) seksueel overschrijdend gedrag te behandelen

De aanpak Plegerhulp is bedoeld voor zorgprofessionals die mensen met een (lichte) verstandelijke beperking begeleiden.

Plegerhulp bestaat uit een website externe linkwww.plegerhulp.nl en een telefoonnummer. De professional wordt als dat nodig is doorverwezen naar een van de vier organisaties die de ketenaanpak hebben bedacht: Sense, Reik, CSGNN (Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland) en CSM (Centrum Seksualiteit MEE Noord), onderdeel van MEE Noord.

Plegerhulp biedt hulp aan (potentiële) plegers en hun systeem. De aanpak maakt onderscheid in:
- preventie
- begeleiding
- behandeling
- nazorg.

Lees meer

externe link Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten (via klik.org)