Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Producten Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd

28-09-2015

Producten om de aanpak van loverboyproblematiek te optimaliseren

De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze producten zijn in te zetten bij het realiseren van de actiepunten die de jeugdzorgorganisaties hebben afgesproken in een pdf-bestandactieplan (Pdf-bestand 172 kB, via NJi.nl) om de aanpak van de problematiek te optimaliseren.

Downloads

De volgende producten zijn door de commissie Azough gerealiseerd:

• Handreiking samenwerking Politie en Justitie. Deze handreiking ondersteunt de actie rond het verbeteren van de samenwerking tussen de jeugdzorg en politie/justitie.
• Signaleringsinstrumentarium (Ris-L), handreiking en stappenplan. Deze producten ondersteunen de actie rond risicotaxatie en het aansluitend handelen volgens een stappenplan.
• Handreiking, achtergrondinformatie, informatiebrochure voor ouders/meisjes en model toestemmingsverklaring voor melden van (vermoedelijke) slachtoffers. Deze producten ondersteunen de actie rond melding van slachtoffers bij CoMensha.
• Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Alle producten zijn te downloaden via externe linkwww.nji.nl.