Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Projecten

09-02-2016Moviera in de wijk

Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel

18-07-2013Veilig Verderteam

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.