Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Recht doen aan je kind

28-09-2017

Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

De pilot 'Recht doen aan je kind: In een week nieuw perspectief voor gescheiden ouders in conflict' beoogt ouders te helpen bij het oplossen van een vechtscheiding. Ouders volgen een intensief week-programma. Daarna volgt een nazorgtraject van maximaal zes maanden.

In dit tussenrapport staan de ervaringen van ouders met het programma. De onderzoeksvragen waren:

  1. In hoeverre zijn ouders tevreden over het programma van de intensieve week?
  2. In hoeverre zien ouders na deze week weer mogelijkheden om minder frequent en minder ernstige conflicten te hebben?

externe linkRecht doen aan je kind (via wodc.nl)

Zie ook dit nieuwsbericht uit 2016 over deze aanpak.


Geurts, T. (2017) Recht doen aan je kind. Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot. Den Haag: WODC.