Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stop Ouderenmishandeling

16-06-2011

Signalenkaart voor huisartsen

Huisartsen centraal bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. 5% van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk. In juni 2011 ontvangen hebben alle huisartsen en praktijkondersteuners een pdf bestandsignalenkaart Stop ouderenmishandeling (pdf, 88 Kb) ontvangen.

Wat huisartsen kunnen doen

Ouderen komen vaak in de praktijk of krijgen huisbezoek van de arts. Als de arts en de praktijkondersteuner de signalen beter gaan herkennen kan veel leed worden voorkomen. Op de signalenkaart van het LPBO staan signalen van ouderenmishandeling, maar vooral ook tips voor de huisarts: raadpleeg deskundigen zoals het steunpunt huiselijk geweld of check hoe collega-artsen deze signalen oppakken. Op de signalenkaart staat een stappenplan dat de artsen of praktijkondersteuners kunnen volgen bij vermoedens van mishandeling.