Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Traumaverwerking voor kinderen

Horizonmethode Geweld in het gezin

Korte inhoud

Het programma is ontwikkeld door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en wordt in de praktijk verder ontwikkeld. Kinderen volgen in 15 bijeenkomsten een programma op basis van de cognitieve gedragstherapie. Aan de orde komen de volgende thema’s: gevoelens, ruzies thuis, boosheid, veiligheid, geheimen, nachtmerries, sterke kinderen, sterke moeders en sterke vaders.
Parallel hieraan volgen ouders of verzorgers ook 15 bijeenkomsten. Zij krijgen informatie waar de kinderen mee bezig zijn en hoe zij hen verder kunnen ondersteunen.

Visie / uitgangspunten

De therapiegroep is gebaseerd op de Horizonmethodiek, een traumabehandeling voor seksueel misbruikte kinderen, ontwikkeld door Francien Lamers-Winkelman. In het programma wordt de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met oefeningen en lichaamsbeleving.

Doel van de methodiek

Het doel van de methodiek is traumaverwerking. Kinderen leren hun ervaringen te verwerken, om te gaan met hun emoties, zich veilig te voelen en sterker te worden. Ouders leren hun kinderen te ondersteunen.

Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 21 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hun ouders – in praktijk vaak de moeder - of verzorgers. Er zijn groepen voor verschillende leeftijdscategorieën. In principe moet het geweld gestopt zijn voor de behandeling begint.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: 2001
  • Looptijd: doorlopend
  • Toepassingsgebied: bovenregionaal
  • Aansluiting bij interne activiteiten: het programma is een vast onderdeel van het hulpaanbod van KJTC. Het programma wordt 2 á 3 keer per jaar herhaald. Vanuit het KJTC worden ook trainingen verzorgd, bijvoorbeeld signaleren kindermishandeling.

Mogelijkheden voor overdracht

Horizon 3A en 3B: Therapeutenhandleiding en werkboek voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. I. Leeuwenburgh, M.M. Visser, F.M. Lamers-Winkelman (Jeugdriagg Noord Holland Zuid / KJTC). Amsterdam: SWP, 2006.
HORIZON 4A en 4B: Therapeutenhandleiding en werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. F. Lamers - Winkelman, Margreet Visser, Ingrid Leeuwenburgh. Amsterdam: SWP, 2006.

Materialen

Werkbladen, vergelijkbaar met de horizonmethodiek. Er wordt gewerkt met psychomotorische interventies, dus de kinderen hebben groepstherapie in een daarvoor geschikte ruimte en passende materialen. Ouders hebben altijd parallel een ouderbegeleidingsgroep.

Evaluatieonderzoek

Nee. De Horizon Seksueel Misbruik staat als theoretisch goed onderbouwd in de databank van het NJi, Beide Horizon programma's worden in 2011 wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling, een samenwerking tussen het KJTC en de VU.

Publicaties

Huizing, A. (2005). 'Het helpt al dat wij benoemen wat ze hebben meegemaakt': Therapiegroep 'Geweld in het gezin' voor kinderen en hun ouders. Tijdschrift over kindermishandeling 19(4), 3-7
Leeuwenburgh, I., Visser, M.M., & Lamers-Winkelman, F. (2007). Een werkboek voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP.
Leeuwenburgh, I., Visser, M.M., & Lamers-Winkelman, F. (2007). Therapeuten handleiding bij een werkboek voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP.
Visser, M.M., Leeuwenburgh, I., & Lamers-Winkelman, F. (2007). Een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP.
Visser, M. (2006). Het kind centraal. Horizon Methodiek bij geweld in het gezin In: D. van de Aalsvoort (ed). Ontwikkelen ingewikkeld ? Vormen van diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen. Amsterdam: SWP.
Visser, M.M., Leeuwenburgh, I., & Lamers-Winkelman, F. (2007). Therapeuten handleiding bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt. Amsterdam: SWP.

Op ‘Vergeten kinderen, deel 2’ Video uitgegeven door het NIZW) staat een stukje over de behandelgroep voor 12-15 jarigen en een interview met Francien Lamers-Winkelman

Praktische gegevens

Naam organisatie: Kinder- en Jeugdtraumacentrum, Zuiderhoutlaan 12, 2012 PJ Haarlem
Contactpersoon: Margreet Visser
Telefoonnummer: 023-512 77 77 (wo., do., vr.)

De Horizon methodiek wordt op diverse locaties in Nederland aangeboden. Trainingen in de methodiek kunnen aangevraagd worden bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum, en bij voldoende aanmeldingen wordt de training aangeboden bij de RINO Noord Holland.