Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

15-02-2016

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

Kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld zijn door hun ouders of opvoeders, kunnen getraumatiseerd raken. De stress die veroorzaakt wordt door de nare gebeurtenissen, kunnen zij niet met de hulp van hun ouders reguleren. De problematiek waar deze kinderen mee te maken hebben noemen we 'complex trauma'.

Trauma-georiënteerd werken

Er zijn voor deze kinderen specifieke behandelmethoden die worden uitgevoerd door gespecialiseerde behandelaars. Een groot deel van het helen en herstellen moet echter in de directe leefomgeving van het kind plaatsvinden. Kinderen die therapie volgen kunnen sneller en beter geholpen worden als er in hun dagelijkse omgeving ook met kennis over het trauma gekeken en gehandeld wordt. We noemen dat 'trauma-georiënteerd werken'.

Deze publicatie biedt informatie en handvatten die helpen om stress bij deze kinderen beter te signaleren en kinderen beter te begeleiden en ondersteunen bij hun herstel. Het document is bedoeld voor professionals en opvoeders die direct betrokken zijn bij de dagelijkse opvoeding van kinderen die, na een uithuisplaatsing, in een gezinsvervangende situatie wonen.

Download

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties (Pdf-bestand, 390 kB, via NJI.nl)


Grinsven, F. van en J. Holdorp (2015). Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties. Utrecht: NJi.