Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Verderteam

18-07-2013

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.

Sinds 2012 wordt in de regio Den Haag huiselijk geweld aangepakt in de vorm van een multidisciplinair team, het Veilig Verderteam (VVT). Kernteams, bestaande uit Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld, spreken de, door de politie aangemelde, cliënten in de Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Het kernteam werkt samen met andere organisaties. Deze methode borduurt voort op langere samenwerking die in de regio bestaat. De veiligheid binnen het gezin wordt door het kernteam in kaart gebracht met behulp van de methodiek Signs of Safety (SOS). Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft hierbij de procesregie.

Kracht van deze aanpak is: hulpverleners zijn gelijktijdig aanwezig op bepaalde momenten om gezamenlijk met het gezin te spreken en samen met hen één plan van aanpak (als kader voor hun hulpverlening) te maken. Een belangrijke verandering is dat het gezin wordt betrokken in alle gesprekken en dat de veiligheid én de eigen kracht centraal staat.

externe linkProject: Het Veilig Verderteam: ZonMw

Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds kort een Veilig Verderteam. Doel van dit team is om huiselijk geweld te signaleren en tegen te gaan.

Verborgen geweld

Leidschendam-Voorburg wil een aantrekkelijke groene gemeente zijn waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Iedereen moet zich veilig voelen: niet alleen buiten op straat, maar vooral ook in huis. Te vaak nog is er verborgen geweld thuis.
De situatie voor de slachtoffers lijkt vaak uitzichtloos. De gemeente doet haar uiterste best om dit geweld tegen te gaan onder andere met het Veilig Verderteam.

Integrale aanpak

Het team draagt bij aan een integrale aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen (in een vroeg stadium) te signaleren. Samen met het gezin wordt daarna een veiligheidsplan opgesteld, met aandacht voor alle betrokkenen.
Het Veilig Verderteam (VVT) bestaat uit medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld, Bureau Jeugdzorg en het Algemeen Maatschappelijk werk.
Het team is gehuisvest in het Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat snel verbinding kan worden gemaakt tussen alle partners die zich met gezinnen bezighouden.