Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Methodieken

23-06-2016Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

07-04-2016Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Verkenning van wat werkt.

31-03-2016Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

30-03-2016Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

12-03-2015Ouderen Veilig Thuis

Beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling

01-07-2010VON: Aan de goede kant van de eer: Methodiek Changemakers

Een groot aantal vluchtelingen strijdt al jaren tegen eergerelateerd geweld. Zij zijn ondermeer actief in zelforganisaties van Afghanen, Eritreeërs, Iraniërs, Irakezen, Irakese en Turkse Koerden, Palestijnen, Roma en Somaliërs aangesloten bij VON. Wij noemen hen de changemakers.