Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Actieplan tegen vrouwelijke genitale verminking

12-02-2016

Actieplan van de PvdA (Marith Volp) om actief en preventief de strijd tegen VGV aan te gaan.

In 2005 bracht de commissie Bestrijding vrouwelijke genitale verminking van de Raad voor de Volksgezondheid op verzoek advies uit aan de minister van VWS. Niet alle adviezen zijn overgenomen. Tien jaar verder is de vraag of de gekozen aanpak heeft geleid tot het door de regering gewenste doel: het uitbannen van meisjesbesnijdenis. Vooralsnog is dat niet feitelijk aantoonbaar. Inmiddels is de focus van de rijksoverheid aan het verschuiven van preventie naar (na)zorg. Maar VGV is zware kindermishandeling die voorkomen kan en moet worden.

Expertmeeting

Om de problematiek van VGV in kaart te brengen, heeft de PvdA een expertmeeting georganiseerd. De meeting was een open uitwisseling over wat nodig is om de preventieve aanpak van vrouwelijke genitale verminking effectiever te maken. Verschillende belangenorganisatie waren aanwezig.
Naar aanleiding van de expertmeeting heeft de PvdA dit actieplan opgesteld.

Informatie delen

Informatie over VGV is vaak te versnipperd over verschillende diensten en wordt niet goed genoteerd in computersystemen. Die informatie moet beter en gekoppeld worden, zodat sneller kan worden ingegrepen. Ook het onderwijs en de GGD kunnen een belangrijke rol spelen. Herkenning van signalen van genitale verminking moet standaard onderdeel zijn van het curriculum van medische opleidingen.

pdf-bestandActieplan tegen vrouwelijke genitale verminking (Pdf-bestand, 368 kB, via pvda.nl)