Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Buiten de lijnen

23-06-2016

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

Korte inhoud

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als begeleider andere overwegingen als een jongen met een lage intelligentie seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien? Of wanneer hij zelf eerder een slachtoffer van misbruik werd? Kijken we anders naar zijn gedrag als hij van origine Turks is? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?

Op deze vragen gaat de methodiek Buiten de Lijnen in, een verdieping van en aanvulling op het externe linkBasis Vlaggensysteem. (via movisie.nl).

Visie / uitgangspunten

Buiten de Lijnen volgt de visie en uitgangspunten van het Vlaggensysteem, en biedt een verdieping en aanvulling hierop.
Verdieping: de methodiek biedt specifieke handvatten voor werken met kwetsbare kinderen en jongeren, vooral jeugdigen met een beperking en met een seksueel trauma. Daarnaast heeft de methodiek extra aandacht voor de ontwikkelingsaspecten gender (sekse, seksuele oriƫntatie en seksuele identiteit) en cultuur.
Aanvulling: de normatieve lijst van het Vlaggensysteem is aangevuld met specifieke voorbeelden op het gebied van trauma, beperking, cultuur en gender. Daarnaast zijn de wetenschappelijke onderbouwing en het beleidsaspect van het Vlaggensysteem hier nader uitgewerkt.

Doel

Doel van deze methodiek is om extra handvatten aan te reiken aan professionals die werken met extra kwetsbare kinderen, om seksueel gedrag correct in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Zodat ook kwetsbare kinderen en jongeren zich seksueel gezond kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

Professionals die werken met jeugdigen met een beperking of met jeugdigen die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Dit kunnen leerkrachten, opvoeders of verzorgers zijn, maar ook pedagogen, jeugdzorgbegeleiders of hulpverleners.

Materialen

Buiten de Lijnen bestaat uit twee delen: een onderbouwing van het Vlaggensysteem en een toolbox met werkboek, hand-outs, situatieschetsen en tekeningen en een normatieve lijst.

Bestelgegevens

Buiten de lijnen is een coproductie van Sensoa, Rutgers en Movisie. De methodiek is te bestellen via de webshop van externe linkSensoa
Prijs: 83,-.
Beide publicaties zijn ook apart verkrijgbaar.
Onderbouwing: 25,-
Handleiding: 58,-


Frans, E., De Wilde, K, Janssens, K., Van Berlo, W., & Storms, O. (2016). Buiten de lijnen. Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.