Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Checklist financiën

13-02-2015

Vragenlijst van GGD Rotterdam Rijnmond om ouderen inzicht te geven in de organisatie van hun financiële huishouding

Naarmate mensen ouder worden neemt hun kwetsbaarheid toe en daarmee ook de kans slachtoffer te worden van financieel misbruik. De schatting is zelfs dat één op de tien ouderen nu of in de toekomst kans loopt financieel te worden uitgebuit.

Leed als financieel misbruik is te voorkomen door de oudere nu al te laten nadenken over hoe de oudere wil dat het geregeld wordt als hij of zij er zelf niet meer toe in staat is. De oudere kan de vragenlijst vervolgens bespreken met één of twee naasten (familieleden bijvoorbeeld).

Checklist financiën GGD Rotterdam Rijnmond (pdf-bestand, 32,73 KB).


Checklist financiën GGD Rotterdam Rijnmond (december 2014).